Zawiadomienie o Konwencie partii ZGODA:
https://www.partiapolexit.pl/wp-content/uploads/2020/01/Zwolanie-Konwentu-ZGODA.pdf

PROPOZYCJE POPRAWEK:

Poprawka 1:
Zmienia się nazwę partii ZGODA na nazwę  PolEXIT oraz skrót nazwy partii ZGODA na skrót PolEXIT.
W każdym punkcie i miejscu w Statucie partii w miejsce nazwy ZGODA wpisuje się nazwę PolEXIT.