Odpowiedź Stanisława Żółtka, na zarzuty posła Jakuba Kuleszy

0
1322

Szanowny Panie Jakubie Kulesza,

W związku z Pana wypowiedzą nt. ankiety w “Latarniku Wyborczym” chciałbym wyjaśnićnieporozumienie i błąd wynikły prawdopodobnie z niedokładnego przeanalizowania przez Pana moich wypowiedzi.Poniżej wyjaśniam trzy poruszone przez Pana kwestie :
Ad 1. Sprawy gwarantowanego dochodu podstawowego:– W socjalizmie zabiera się jednostce majątek bez realnego odszkodowania – np. wywłaszczenie dla zbudowania jakiegoś Domu Kultury lub drogi na nowe osiedle, „Kułakowi” ziemię dla PGR-u, a podłemu właścicielowi domku dowala się domiar.– W socjalizmie zakazuje się jednostce jakichś działań (np. opozycjoniście wykonywania jegozawodu, a dla studenta „wilczy bilet”),– W socjalizmie nakazuje się jednostce jakieś działanie (np. przymusowa praca w kopalni dla „wybranych” żołnierzy z poboru). W socjalizmie ta kradzież, zakazy i nakazy niszczą ludziom majątki, zdrowie i życie, a Rząd tłumaczy, że to „DLA DOBRA WSPÓLNEGO”, więc nie będzie realnego odszkodowania.W przypadku obecnej pandemii Rząd właśnie „w imię dobra wspólnego” przymusem ”ZAKAZAŁ” niektórym ludziom pracować i zarabiać pieniądze.Więc Ci poszkodowani „w imię dobra wspólnego”, mają prawo (!!!) do odszkodowania za utracone zarobki i utraconą własność.Pewnie zmyliła Pana nazwa „dochód podstawowy” która brzmi jakoś socjalistycznie 🙂, a powinna być użyta nazwa „odszkodowanie”.Ale w tym przypadku jest to substytut realnego odszkodowania za poniesione przez obywatela szkody w wyniku celowego działania Państwa.Proszę przemyśleć moją argumentację i przyznać, że paradoksalnie – w omawianym przypadku, właśnie NIEZAGWARANTOWANIE przez Państwo tegodochodu (odszkodowania) byłoby działaniem socjalistycznym, a nawet KOMUNISTYCZNYM.Cóż, pewnie podłapią się na ten „dochód podstawowy” osoby, które straciły pracę z innych powodów niż decyzje Rządu, ale to przypadkowe koszty nadzwyczajnej sytuacji.
Ad 2. Rozszerzenia kompetencji Prezydenta w zakresie polityki obronnej:Ja swoją argumentację za tym rozszerzeniem przedstawiłem.Być może Pan swoją argumentacją przekonałby mnie do zmiany zdania, ale niestety jej Pan nie przedstawił. Napisał Pan tylko, że ma odwrotne zdanie.
Ad 3. Udzielanie dopłat na wynajem mieszkań – kontra – finansowanie budowania mieszkań komunalnych:Zapewne w pośpiechu nie przeczytał Pan następnego zdania które po to napisałem, by ktoś nieuważny nie pomyślał, iż zgadzam się na jedno albo drugie.W tych odpowiedziach nie mogłem zaznaczyć kratki „NIE MAM ZDANIA” (taka była możliwość odpowiedzi, a nie jak Pan napisał ”nie wiem”), bo MAM ZDANIE!I w moim przypadku – w Pana także tak powinno być, bo znam Pana poglądy – jedyną prawidłową odpowiedzią na tak niewygodnie skonstruowane pytanie powinno być „NIEZGADZAM SIĘ, NIE POWINNO BYĆ ANI JEDNEGO ANI DRUGIEGO”
Stanisław Żółtek – kandydat na Prezydenta RP