Lista tych, którzy zdradzili Internautów w sprawie ACTA2

0
1086

ACTA 2 niestety przegłosowane. Poniżej lista tych, którzy nas zawiedli. I nie ma tu mowy o żadnym zasłanianiu się dyscypliną partyjną, gdyż kilku polityków PO i PSL miało odwagę i zagłosowało przeciw.

ZA
Danuta Hüb­ner – PO, Europejska Partia Ludowa
A. Kozłow­ska-Raje­wicz – PO, Europejska Partia Ludowa
Bar­bara Kudrycka – PO, Europejska Partia Ludowa
Julia Pitera – PO, Europejska Partia Ludowa
Marek Plura – PO, Europejska Partia Ludowa
Bog­dan Zdro­jew­ski – PO, Europejska Partia Ludowa
Tade­usz Zwiefka – PO, Europejska Partia Ludowa
Kazi­mierz Ujaz­dow­ski – Bezpartyjny, Niezrzeszeni

WSTRZYMAŁ/A SIĘ
Bogu­sław Libe­radzki – SLD, Postępowy Sojusz Socjalistów i Demokratów
Janusz Zemke – SLD, Postępowy Sojusz Socjalistów i Demokratów

NIEOBECNA/Y
Jerzy Buzek – PO, Europejska Partia Ludowa
Krzysz­tof Het­man – PSL, Europejska Partia Ludowa
Janusz Lewan­dow­ski – PO, Europejska Partia Ludowa
Elż­bieta Łuka­ci­jew­ska – PO, Europejska Partia Ludowa
Jan Olbrycht – PO, Europejska Partia Ludowa
Dariusz Rosati – PO, Europejska Partia Ludowa
Bogu­sław Sonik – PO, Europejska Partia Ludowa
Jaro­sław Wałęsa – PO, Europejska Partia Ludowa
Kry­styna Łybacka – SLD, Postępowy Sojusz Socjalistów i Demokratów